بازگشت News Item


کارگاه های ساختمانی بیشترین حادثه منجر به فوت را به خود اختصاص داده اند - 9/ 3/ 1388

کارگاه های ساختمانی بیشترین حادثه منجر به فوت را به خود اختصاص داده اند

همایش ایمنی و بهداشت کار با حضور مدیران و کارشناسان حفاظت فنی و ایمنی شرکتهای تولیدی و صنعتی در زرقان فارس برگزار شد. در این مراسم معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی فارس گفت: بعد از شیراز ، اداره کار زرقان اولین اداره ای است که در راستای اجرای وظایف اصلی وزارت کار که حمایت از عوامل تولید با مشارکت کارگران و کارفرمایان است را اجرا می کند. به گزارش روابط عمومی سازمان کارواموراجتماعی فارس

سهراب  مختاری با اشاره به ماده 193 قانون کار گفت : این قانون کارفرمایان را مکلف کرده تا تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه ها به منظور کاهش حوادث ناشی از کار را جدی بگیرد  ضمن آنکه سازمان کار هم آمادگی خود را برای مشاوره و حمایت های لازم در تشکیل این کمیته ، از کارفرمایان اعلام می کند . به گفته وی بر اساس این قانون ، کارگاه های بیش از 25 نفر کارگر ملزم به تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار هستند اما چنانچه واحد های تولیدی و کارگاهها با تعداد نیروی کمتر از این میزان ، مایل به تشکیل این کمیته باشند سازمان کار می تواند زمینه لازم را برای تشکیل این کمیته مهیا کند. معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی فارس با ارایه آمار مقایسه ای در خصوص عملکرد اداره بازرسی کار استان از رشد 249 درصدی تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های استان در سال 87 نسبت به سال قبل از آن خبر داد و گفت : هم اکنون 530 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در سطح استان فعال است. به گفته سهراب مختاری این امر نتیجه افزایش 103 درصدی بازرسی توسط بازرسان کار سازمان کار از کارگاه های سطح استان است که مهمترین دستاورد این امر، کاهش 50 درصدی حوادث ناشی از فوت کارگران در فارس می باشد. وی افزود : به جز کاهش هزینه های مادی که به کارفرمایان و خانواده های کارگران متوفی از این محل وارد می شود، کاهش حوادث اجر معنوی بالا به دلیل حفظ سرپرست و به تبع آن استحکام بنیان خانواده کارگر را به دنبال دارد. مختاری سقوط از ارتفاع و استفاده از تجهیزات ایمنی غیر استاندارد را بیشترین دلایل بروز حوادث منجر به فوت اعلام کرد. بر طبق اظهارات معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی فارس بیشترین حوادث منجر به فوت در کارگاه های ساختمانی رخ داده است. وی عدم اطلاع کارفرمایان و کارگران در اجرای موارد ایمنی در سطح کارگاه ها به همراه عدم استفاده از تجهیزات ایمنی استاندارد را مهمترین دلیل بروز حوادث عنوان کرد . مختاری اظهار داشت : بازرسان سازمان کار ، آماده ارایه مشاوره رایگان و معرفی لوازم و تجهیزات استاندارد مورد نیاز برای کارگاه ها هستند. مختاری با اشاره به دو محور اصلی مدیریت و سرمایه در یک کارگاه گفت : عدم رعایت موارد ایمنی باعث پرداخت هزینه های سنگین برای کارفرما و اتلاف نیروی کار را به دنبال دارد. وی گفت : پرداخت دیه و غرامت سنگین قسمتی از هزینه های مستقیم یک حادثه به شمار می رود. به عنوان مثال در هر حادثه فوت ، اتلاف سرمایه ای معادل 6 هزار روز کار را برای کارفرما به دنبال دارد این در حالی استکه هزینه های غیر مستقیم 12 برابر هزینه های مستقیم است در ادامه این مراسم رییس اداره کار و امور اجتماعی زرقان هدف از تشکیل این همایش را افزایش میزان اطلاعات تخصصی و کاری مدیران و مسئولین کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار واحد های تولیدی و صنعتی زرقان دانست و گفت : اعتقاد داریم کارگاه هایی که از این امر استقبال کنند رشد فزاینده ای در عملکرد آنها هم در تولید و هم در فروش داشته و در نهایت افزایش بهره وری را به دنبال دارد. محمد ژوبین اظهار داشت : اداره کار زرقان در این زمینه با تشکیل جلسات متعدد ، زمینه لازم را برای ترغیب کارفرمایان منطقه به منظور ایجاد کمیته های فنی بهداشت کار فراهم کرده است. در پایان این همایش نیز دو نفر از بازرسان سازمان کار و امور اجتماعی فارس مطالبی را در قالب کلاس آموزشی در خصوص چگونگی بررسی حوادث و جلوگیری از بروز آن و نیز آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی برای مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه تشریح کردند.