بازگشت News Item


مدیر کل کار فارس در جلسه شورای اداری ادارات کار شهرستانهای فارس : - 30/ 10/ 1389

به گزارش روابط عمومی اداره کل کارو امور اجتماعی استان فارس  صبح روز سه شنبه بیست و هشتم دیماه 89 جلسه شورای اداری ادارات کار و امور اجتماعی شهرستانها فارس در سالن اجتماعات اداره کل کار و امور اجتماعی استان با حضور دکتر عباس عباسی مدیر کل کار  ، نجفی  قائم مقام مدیر کل و معاونین و روسای ستادی و روسای ادارات کار شهرستانها برگزار شد . دکتر عباسی با  اشاره به اینکه در بعد مدیریت و مدیر پروری باید الگوی تمام استانها  در سطح کشور بود گفت : همه ادارات کار در شهرستانهای فارس باید به عنوان بک وزارت باشند و به همه روسای شهرستانها اختیارات تام جهت پیشبرد اهداف سازمانی داده شده است .وی با اشاره به اینکه استان فارس از لحاظ توانمندی ، موقعیت جغرافیایی و پراکندگی و انتظارات یا هیچ استانی در سطح ملی قابل مقایسه نیست افزود : مدیریت در فارس نیاز به زمان ، تفکر و همراهی و مهمتر از همه صبر و توکل دارد . عباسی بااشاره به اینکه موفقیت بدون تحمل ، صبر و توکل و اراده جایگاهی ندارد افزود : افراد راحت طلب در هیچ جایگاه و برهه ای از زمان موفق نیستند و در  دوران سختی کار انتظار آسایش و آسودگی نیست . مدیر کل کار و امور اجتماعی فارس با اشاره به اصل تعادل گرایی و اینکه در همه حوزه های اداره کل مسیر برای رشد و پیشرفت وجود دارد  و با همدلی و همکاری مجموعه اداره کل در مرکز استان  و شهرستانها این مهم محقق خواهد شد . دکتر عباسی : با اشاره به تحول در فرهنگ کار افزود : در مسیر تحول فرهنگ کار می بایست تحمل در برابر مقاومت هایی  که در این مسیر وجود دارد داشته باشید و فضای نقد و مقاومت باعث رشد و پیشرفت خواهد شد . وی با اشاره به اینکه سیاستها و منشور کاری وزارت کار جزء اصلی ترین اولویت ها است توجه مدیران شهرستانها را به این امر مهم جلب کرد . دکتر عباسی با اشاره به بزرگی طرح حمایت و ساماندهی از  مشاغل خانگی افزود : تمام موانعی که از قبل در این طرح وجود داشته است این موانع  برداشته شده و با اجرای این طرح می توان کارخانه ها را به داخل خانه ها برد . وی گفت : در این طرح قیمت تمام شده پایین می آید وباعث  ایجاد قدرت رقابت خواهد شد . مدیر کل فارس خطاب به روسای شهرستانها گفت : به همه آیین نامه های اجرایی مشاغل خانگی  و تفاهم نامه های منعقده مثل تفاهم نامه با اداره کل پست مسلط باشیدتا بتوانید مردم را در یک مسیر هدایت کنید . وی همچنین از مدیران خواست تا در حوزه های تخصصی مطالعات بیشتری داشته باشند . دکتر عباسی تاکید کرد : تحول در فرهنگ کار به عنوان اولین اولویت در وزارت کار، اداره کل کار  و ادارت کار  شهرستانها مطرح است  و باید دراین تحول ابتدا   خودمان و پس از آن این تحول را درحوزه های کارگری و کارفرمایی شاهد باشیم . در ادامه این جلسه مجتبی نجفی قائم مقام مدیر کل و مدیر پشتیبانی اداره کل کار فارس باتاکید ارزیابی بر عملکرد شهرستانها و نحوه ارائه خدمات شهرستانها مطالبی ایراد نمود : نجفی در خصوص برگزاری آموزش های مختلف در سطح اداره کل کار فارس تصریح کرد : به عنوان اولین قدم آموزش بایگانی را در اداره کل شروع کرده ایم و آموزش تجربی به عنوان بپیش زمینه ای دراین طرح است . وی همچنین تصریح کرد : درمرحله دوم از اساتیدی که با علم روز در این زمینه آشنا باشند استفاده می شود. وی هنچنین از برگزاری آموزشها در اداره کل به صورت عادلانه سخن  گفت . قائم مقام مدیر کل کار فارس در خصوص سفرهای شهرستانی مدیر کل کار فارس گفت : دراین سفرها تاکید بر بهره مندی شهرستانها از اینگونه سفرهاست و روسای شهرستان باید قبل از انجام این سفرها تمام مسائل حوزه کاری خود را رصد نمایند .در ادامه این حلسه مدیر کل کار فارس ضمن قدردانی از زحمات مهرداد مرتضایی معاون اسبق روابط کار سهراب مختاری را به عنوان سرپرست جدید این معاونت معرفی نمود . دراین جلسه با توجه به اینکه غلامعلی اسدی رئیس اداره کار فسا بازنشسته شد از زحمات ایشان با  اهدای لوح تقدیر و هدیه ای قدر دانی و قاسمی به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی شد . همچنین از زحمات مسجودی  سرپرست اداره کار نی ریز قدردانی و دوزنده به عنوان سرپرست جدید این اداره  معرفی شد . مدیرکل کارو امور اجتماعی فارس همچنین از زحمات مجتبی نجفی رئیس اسبق اداره کار کازرون تشکر و قدردانی نمود و مرادی را به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی کرد و برای مجتبی نجفی در پست قائم مقام مدیر کل و مدیریت پشتیبانی که وظیفه ای مهم است آرزوی توفیق و سربلندی نمود . در ادامه این جلسه  با توجه به رویکرد  جلسه  با موضوع روابط کار سهراب مختاری سرپرست معاونت روابط کار در خصوص مسائل این حوزه و همچنین عملکرد شهرستانها مطالبی راایراد نمود