مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس بااشاره به مزیت هایی که در قانون برای تعاونی ها معرفی شده است، گفت: تعاونی های مشمول معافیت مالیاتی برای استفاده از این امتیاز و جلوگیری تضییع حقوق آنها اظهارنامه عملکردیشان را به دستگاه ذی ربط تسلیم کنند.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، سهراب مختاری به بخشنامه 200/5974/52973 مورخ 4 تیرماه جاری اشاره و اظهار کرد: در این بخشنامه که به ماده 133 قانون مالیات های مستقیم پرداخته شده است، تعاونی های روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویی و دانش آموزی از مالیات معاف اعلام شده اند.

وی با بیان اینکه شرط برخورداری از این معافیت مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 92 تا حداکثر 31 تیرماه جاری است، خاطرنشان کرد: البته شرکت های تعاونی باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که رعایت محتوای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شامل اخذ شماره اقتصادی و ارائه صورت معاملات فصلی را نیز باید مد نظر قرار دهند.

مختاری گفت: دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی تدوین و اجرای آن از تاریخ اول فروردین ماه 91 به منظور شفاف سازی اطلاعات مبادلات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی آغاز شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به تکالیف کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 96 قانون مالیات های مستقیم، گفت: با توجه به اینکه افراد مشمول این ماده مکلفند ضمن صادر کردن صورتحساب برای معاملات و درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله درتمامی صورتحساب ها، فرم ها و اوراق مربوط، فهرست معاملات خود را به صورت فصلی تا یک ماه پس از پایان هر فصل مطابق ترتیبات مورد نظر سازمان امور مالیاتی ارائه کنند، تعاونی ها نیز برای استفاده از معافیت های مالیاتی مذکور باید اقدامات لازم را در موعد مقرر انجام دهند.